logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

  • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    20 June 2566