logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

Contact

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท

  ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้น 4 209 หมู่ 6 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

 • Phone : 0 5641 1156
  Fax : 0 5641 3041
 • Attached file
  Max file upload 5M
 • Clear data