logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณีและการคมนาคมขนส่งของจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณีและการคมนาคมขนส่งของจังหวัดชัยนาทเทศกาลงานประเพณีของจังหวัดชัยนาท
 
1) งานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาดจังหวัดฃัยนาท
       เป็นการนำฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ มาประดิษฐ์เป็นรูปนกขนาดใหญ่หลายชนิด โดยนก แต่ละชนิด นำมาติดตั้งบนรถแต่ละคัน ซึ่งตกแต่งไว้อย่างสวยงามเป็นรูปขบวน หลังจากการ ประกวดหุ่นฟางนกทั้งหมดจะนำมาตั้งแสดงที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด กำหนดจัดงานประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากนี้ ในบริเวณงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และผลิตผลทางการเกษตร
 
2) งานส้มโอชัยนาท

 

       ชัยนาทเป็นจังหวัดที่สามารถปลูกส้มโอทุกพันธุ์ได้ผลดี ส้มโอสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาทคือ ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งมีลักษณะพิเศษดังนี้คือ ผลกลม ผิวเรียบ เปลือกบาง รสหวานกรอบอมเปรี้ยวนิดๆ ไม่มีรสขม ปัจจุบันจังหวัดเร่วส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนปลูกกันเป็นอาชีพและจัดงานส้มโอชัยนาทเป็นประจำทุกปี ช่วงระหว่างปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนที่บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดชัยนาท มีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการประกวดส้มโอ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ จากหน่วยงานทางราชการ การออกร้านจำหน่ายกิ่งพันธุ์และผลส้มโอของเกษตรกรชาวชัยนาท
 
3) งานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดชัยนาท และงานมหกรรมสินค้าเกษตรของดีเมืองชัยนาท

 

       เป็นการนำผลิตภัณฑ์ และของดีเมืองชัยนาทมาเผยแพร่ มีการสาธิตในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำหุ่นฟางนกเล็ก เครื่องเบญจรงค์ เครื่องปั้นดินเผา ผ้าบาติค ทอผ้าพื้นเมืองด้วยกี่กระตุก ขนมโบราณต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์จากชุมชนในแต่ละอำเภอ ผลิตภัณฑ์ของผู้พิการ / กลุ่มชีวิตใหม่ และสินค้าอีกมากมาย ซึ่งมีการจัดงานประมาณเดือน กรกฎาคม หรือช่วงวันเข้าพรรษา พร้อมกับการแข่งเรือยาวประเพณี ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
 
การคมนาคมขนส่ง
 
       รถยนต์
       ชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๑๙๔ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑ ประมาณกิโลเมตรที่ ๕๐ มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๓๒ ผ่าน อ่างทอง สิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๘๓ มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข ๑ ไปชัยนาทอีก ๑๐ กิโลเมตร หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๑๕๔๓
 
       รถโดยสารประจำทาง
      จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศและรถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต ๒) เริ่มบริการตั้งแต่เวลา ๐๕.๑๐-๑๗.๓๐ น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ ชั่วโมงครึ่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๕๓๗-๘๐๕๕0 - บริษัท ชัยนาท ทัวร์ กรุงเทพฯ โทร. ๐-๒๙๓๖-๓๖๐๘ ที่ จ.ชัยนาท โทร. ๐-๕๖๔๑-๒๒๖๔ หรือเว็บไซต์ www.transport.co.th

 

5 กุมภาพันธ์ 2557 | จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง
 • สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
  4 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง
 • ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดชัยนาท
  4 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 6,539 ครั้ง