logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
ส่วนกลาง/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Service


สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร :0 2273 0899 - 903
 
 
28 สิงหาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 48 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 120 ครั้ง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณีและการคมนาคมขนส่งของจังหวัดชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 119 ครั้ง
 • สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
  4 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 88 ครั้ง