logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เกี่ยวกับจังหวัด

เกี่ยวกับจังหวัด


 

จังหวัดชัยนาท

ประวัติความเป็นมาเมืองชัยนาท

ชัยนาท แปลตามศัพท์มีความหมายว่า ชัยชนะที่มีเสียงบันลือ เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ปากคลองแพรกศรีราชา ใต้ปากลำน้ำเก่า ตั้งขึ้นหลังเมืองพันธุมวดี (สุพรรณบุรี)เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัย (เนื้อหาซ่อน)สร้างในสมัยพญาเลอไทแห่งกรุงสุโขทัย ระหว่าง พ.ศ.๑๘๖๐ -๑๘๗๙ เมืองๆ นี้จึงได้ชื่อว่าเมืองแพรก หรือเมืองสรรค์ มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง เมืองแพรกได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ไม่ไกลจากเมืองสรรค์ มีเจ้าสามพระยาเป็นผู้ครองเมือง ซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ มีชื่อว่า ชัยนาท ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยางมาตั้งตรงฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์นั้นเสื่อมลงเรื่อยๆ เพราะผู้คนอพยพมาอยู่ที่ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านั้น ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้ง และมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อ เมืองชัยนาทแห่งนี้

  นอกจากชัยนาทจะเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน แต่ปัจจุบันชัยนาทก็มีชื่อเสียงและมีสินค้าด้านหัตถกรรม การจักสาน การปั้น การทอ การทำเครื่องเบญจรงค์ ที่มีฝีมือปราณีต รูปแบบทันสมัย ราคาย่อมเยา มีตลาดการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยฝีมือของชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย

 หน่วยการปกครองจังหวัดชัยนาท

การปกครองแบ่งออกเป็น ๘  อำเภอ ๕๑ ตำบล  ๕๐๓ หมู่บ้าน

 

 

แผนที่จังหวัดชัยนาท

 

. เมืองชัยนาท  (เนื้อหาซ่อน) 

 ๒. อำเภอมโนรมย์  (เนื้อหาซ่อน)

 ๓. อำเภอวัดสิงห์  (เนื้อหาซ่อน)

 ๔. อำเภอสรรพยา  (เนื้อหาซ่อน)

 ๕. อำเภอสรรคบุรี  (เนื้อหาซ่อน)

 ๖. อำเภอหันคา  (เนื้อหาซ่อน)

 ๗. อำเภอหนองมะโมง  (เนื้อหาซ่อน)

 ๘. อำเภอเนินขาม  (เนื้อหาซ่อน)

อาณาเขต

 

                     

              อาณาเขต

 

ทิศเหนือ จดอุทัยธานี และนครสวรรค์

 ทิศใต้ จดสิงห์บุรี และสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก จดนครสวรรค์ และสิงห์บุรี

ทิศตะวันตก จดอุทัยธานี

 สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

 

สัญญลักษณ์ประจำจังหวัดชัยนาท

ตราประจำจังหวัด:  รูปพระธรรมจักร รองรับด้วยพญาครุฑ เบื้องหลังเป็นแม่น้ำและภูเขา ซึ่งหมายถึงสัญลักษณ์รูปพระ    ธรรมจักรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารวัดธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล  (เนื้อหาซ่อน)

ดอกชัยพษ์

 

ดอกไม้ประจำจังหวัด:  ดอกชัยพฤกษ์ (Cassia javanica)  (เนื้อหาซ่อน)

ต้นไม้ประจำจังหวัด:   มะตูม (Aegle marmelos) )  (เนื้อหาซ่อน)

ธงประจำจังหวัด:  เป็นรูปตราประจำจังหวัดบนพื้นสีบานเย็น ซึ่งเป็นสีประจำจังหวัด (Magenta)

  

 

คำขวัญจังหวัดชัยนาท

คำขวัญประจำจังหวัด:  หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา

สีประจำจังหวัด:  สีบานเย็น

สถานที่สำคัญ

สวนนกชัยนาท วัดบรมธาตุ วัดปากคลอง
วัดอืนทาราม เขื่อนเจ้าพระยา ขุนสรรค์
วัดพระมหาธาตุ วัดสองพี่น้อง วัดพระแก้ว

 

วัดสวนลิงวัดไกลกังวล

10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 0 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 3 ครั้ง
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลงานประเพณีและการคมนาคมขนส่งของจังหวัดชัยนาท
  5 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท
  4 กุมภาพันธ์ 2557
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง