logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • บันทึกช่วยจำ การเพิ่มเติม แก้ไข ในหัวข้อโครงสร้าง
  16 มีนาคม 2557
 • การเปลี่ยนรูปภาพหน้าเว็บไซต์
  16 มีนาคม 2557
 • ดรรชนีคุมแฟ้มเอกสาร (ทะเบียนรายตัวผู้เช่า)
  5 มกราคม 2558
 • ดรรชนีคุมแฟ้มเอกสาร (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)
  5 สิงหาคม 2557
 • ดรรชนีคุมแฟ้มเอกสาร (เลข ขร. เดิม)
  5 สิงหาคม 2557
 • เกณฑ์การตรวจสอบตัวชี้วัด การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ของสำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  4 กรกฎาคม 2559
 • คู่มือระบบงาน สำหรับ ธพ. ระบบรายงานผลคำรับรับรองราชการ ปี ๖๐
  29 พฤศจิกายน 2559
 • เพลง "สดุดีจอมราชา" บทเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  25 กรกฎาคม 2561
 • ความรู้เรื่องถังดับเพลิง
  9 กรกฎาคม 2561
 • รายชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
  3 สิงหาคม 2560
 • การกำหนดชื่อหน่วยงานภายในกรมธนารักษ์เป็นภาษาอังกฤษ
  3 สิงหาคม 2560
 • ชื่อตำแหน่งและชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ
  3 สิงหาคม 2560
 • การกำหนดชื่อย่อและตำแหน่งของหน่วยงาน
  20 กรกฎาคม 2560
 • รายงานการประชุมการกำหนดชื่อหน่วยงานภายในกรมธนารักษ์เป็นภาษาอังกฤษ
  22 กุมภาพันธ์ 2560
 • ข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ผู้เช่าที่ราชพัสดุในจังหวัดชัยนาท
  17 กุมภาพันธ์ 2560
 • โครงการบริหารจัดการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท
  1 กุมภาพันธ์ 2560
 • ข้อมูลรายชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานในจังหวัดชัยนาท
  17 มกราคม 2560