logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชย.55 (บางส่วน) ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

อัลบั้มภาพ

26 พฤษภาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบีย...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ขอเช่าที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชน.247 (บางส่วน...
  19 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 59 ครั้ง
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒน...
  ตามที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทได้ประกาศ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดปร...
  12 กรกฎาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 51 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหา คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้ารา...
  20 พฤษภาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง