logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท

ด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ในประเทศไทย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารศูนย์ราชการและศูนย์บ้านพักกระทรวงการคลังในภูมิภาค พ.ศ. 2540 ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันเพื่อเป็นแนวทางแก้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และผู้มาติดต่อราชการในบริเวณศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท  จึงได้ออกประกาศ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ในบริเวณศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

อัลบั้มภาพ

2 เมษายน 2563 | จำนวนเข้าชม 29 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • TAT LOPBURI HOT DEAL!! ร่วมสนุกตอบคำถามกับ ททท.สำนักงานลพบุรี ผ่านช่องทาง Facebo...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 12 ครั้ง
 • คณะผู้บริหารการคลังจังหวัดชัยนาท (คบจ.) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน ภายใต้โครงการเปลี่ย...
  25 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 6 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท จัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชน โครงการปันสุข โดยตั้งตู้ปั...
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท มอบตู้ป...
  22 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง