logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยังยื่น ปี 2566

       ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบกับทุกจังหวัดได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน"(Soils, where food begins) เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี นั้น

       กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู็ (Awareness Month) เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและอนุรัษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลการสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์ทุกพื้นที่ 

       ในการนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

27 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 65 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เปิดจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ครุฑมิ่งมงคล กรมธนารักษ์
  13 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 2 ครั้ง
 • คู่มือสำหรับประชาชนของกรมธนารักษ์ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอ...
  8 พฤษภาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • ประชาสัมพันธ์ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ...
  15 กุมภาพันธ์ 2567
  จำนวนเข้าชม 47 ครั้ง