logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยังยื่น ปี 2566

       ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนประเทศไทยที่ยั่งยืนร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกอบกับทุกจังหวัดได้ประกาศเจตนารมณ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ภายใต้แนวคิด "อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน"(Soils, where food begins) เนื่องในโอกาสวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี นั้น

       กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู็ (Awareness Month) เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูและอนุรัษ์ทรัพยากรดินที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการขยายผลการสร้างความยั่งยืนเชิงประจักษ์ทุกพื้นที่ 

       ในการนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าว

อัลบั้มภาพ

27 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนั...
  ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ช...
  17 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ
  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณา...
  27 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 90 ปี กรมธนารักษ์
  กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี กรมธนารักษ์เพื่อเฉลิมพระเ...
  23 พฤษภาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง