logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมโครงการ "คบจ. รวมใจเพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน"

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสามารถ  เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมโครงการ "คบจ. รวมใจเพื่อ SMEs ชัยนาท ยั่งยืน" พร้อมมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs หลังไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย โดยมีส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมโครงการ ฯ พร้อมจัดบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา โรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

25 พฤษภาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมเปิดการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมอิงประวัติ...
  6 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ และวางพวงมาลาถวายราชสัก...
  6 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เ...
  6 มิถุนายน 2566
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง