logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ในรอบ 11 เดือน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อัลบั้มภาพ

14 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 96 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแ...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธน...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง