logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ร่วมกับผู้นำชุมชน นำข้าวกล่อง จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมน้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-๑๙ ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ณ ชุมชนบ้านแหลมหว้า อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

23 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธ...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกา...
  เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกา...
  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่...
  29 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง