logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมเปิดการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมอิงประวัติศาสตร์ ย้อนรอยล้นเกล้า ร.5 “ 115 ปี เสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ. 127 "

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท มอบหมายให้ นายวีระชัย โพธิ์แก้ว นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมเปิดการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมอิงประวัติศาสตร์ ย้อนรอยล้นเกล้า ร.5 “ 115 ปี เสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ. 127 ” เพื่อย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นตรวจลำน้ำผ่านมายังวัดทรงเสวย และเสด็จพักประทับเสวยพระกระยาหาร และยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วัดทรงเสวย และพระราชทานสิ่งของต่างๆ แก่วัด จวบจนทุกวันนี้นับได้ 115 ปี โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ณ วัดทรงเสวย

อัลบั้มภาพ

6 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าห...
  วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารัก...
  20 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยนาทครั้งท...
  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห...
  11 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำน...
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่...
  6 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง