logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมเปิดการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมอิงประวัติศาสตร์ ย้อนรอยล้นเกล้า ร.5 “ 115 ปี เสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ. 127 "

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 20.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท มอบหมายให้ นายวีระชัย โพธิ์แก้ว นายช่างสำรวจอาวุโส เข้าร่วมเปิดการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมอิงประวัติศาสตร์ ย้อนรอยล้นเกล้า ร.5 “ 115 ปี เสด็จประพาสต้น วัดทรงเสวย ร.ศ. 127 ” เพื่อย้อนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นตรวจลำน้ำผ่านมายังวัดทรงเสวย และเสด็จพักประทับเสวยพระกระยาหาร และยังโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วัดทรงเสวย และพระราชทานสิ่งของต่างๆ แก่วัด จวบจนทุกวันนี้นับได้ 115 ปี โดยมี นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ณ วัดทรงเสวย

อัลบั้มภาพ

6 มิถุนายน 2566 | จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการขอ...
  ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้...
  7 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมรั...
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณยกย...
  4 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 7.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยน...
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 7.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
  15 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง