logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ครั้งที่ 5/2567

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ครั้งที่ 5/2567 เพื่อติดตามงานตามตัวชี้วัดตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท และปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท ชั้น 4

อัลบั้มภาพ

6 มิถุนายน 2567 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าห...
  วันที่ 20 มิถุนายน 2567 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารัก...
  20 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 17 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยนาทครั้งท...
  เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห...
  11 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำน...
  ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่...
  6 มิถุนายน 2567
  จำนวนเข้าชม 39 ครั้ง