logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างเครือข่ายชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และเป็นวิทยากรบรรยายการสร้างเครือข่ายชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ด ชุมชนหัวสะพาน จังหวัดชัยนาท ภายในกิจกรรมประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึก       ข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการสร้างเครือข่ายชุมชนผู้เพาะเลี้ยงเห็ด ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อ 2 ชุมชน อบรมเสริมสร้างความรู้ หัวข้อการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการทำตลาดออนไลน์ /การออกแบบบรรจุภัณฑ์และถอดสรุปบทเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

อัลบั้มภาพ

2 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 55 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแ...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธน...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง