logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ภายใต้ การดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปี 2564 โดยมี นายมณเฑียร สงฆ์ประชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

อัลบั้มภาพ

22 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 32 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิจารณาการกำหนดวันจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจัง...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประชุมประจำเดือนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  29 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง