logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมสำนักงานติดตามงานตามตัวชี้วัดตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานรอบ 11 เดือน ของแต่ละส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2566 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชั้น 4

อัลบั้มภาพ

7 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 54 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการที่ราชพัสดุเข้าร่วมพิธีบรรพช...
  นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท มอบหมายให้ส่วนจัดการที่ราชพัสดุเข้าร่วมพิธีบรรพชาโครงการบร...
  14 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง
 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ...
  นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท มอบหมายให้นายเกรียงไกร เนียมอ่อน ผู้อำนวยการส่วนประเมินราค...
  13 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 8 ครั้ง
 • วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 67 นายวีระชัย โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล เข...
  นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท มอบหมายให้ นายวีระชัย โพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้...
  13 กรกฎาคม 2567
  จำนวนเข้าชม 5 ครั้ง