logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทประชุมเพื่อติดตามตัวชี้วัดตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8/2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประชุมสำนักงานติดตามงานตามตัวชี้วัดตามกรอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท และปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานรอบ 11 เดือน ของแต่ละส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 8/2566 ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชั้น 4

อัลบั้มภาพ

7 กันยายน 2566 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมรั...
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณยกย...
  4 กันยายน 2566
  จำนวนเข้าชม 121 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 7.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยน...
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 7.30 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
  15 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 117 ครั้ง
 • วันที่ 28 ก.ค. 66 เวลา 19.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่...
  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 66 เวลา 19.00 น. นายสามารถ เมืองเงิน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีราชส...
  7 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 42 ครั้ง