logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท นำข้าวกล่อง จำนวน ๕๐ ชุด พร้อมน้ำดื่ม นมถั่วเหลือง และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ณ อำเภอวัดสิงห์และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาทให้การสนับสนุนนมถั่วเหลือง จำนวน ๕ ลัง และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาทให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐ ชิ้น

30 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 22 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแ...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธน...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง