logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ร่วมประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของ    ส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

อัลบั้มภาพ

23 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิจารณาการกำหนดวันจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจัง...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประชุมประจำเดือนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  29 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง