logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ " ครั้งที่ 6

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ " เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ " ครั้งที่ 6 ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท (ชุมชนวัดห่อทองคำ) เพื่อบูรณาการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขยายโอกาสทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในระดับฐานราก

20 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 28 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแ...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธน...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง