logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพและการใช้ประโยชน์แปลงที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชน.462

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนจัดการฐานข้อมูล ลงพื้นที่ หมู่ที่ 20    บ้านสมอบท ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อตรวจสอบสภาพและการใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ ชน.462 เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับสนับสนุนโครงการ "บ้านมั่นคงชนบท" ให้กับเทศบาลตำบลหนองแซงและสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองแซง

อัลบั้มภาพ

23 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 67 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิจารณาการกำหนดวันจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 26 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจัง...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประชุมประจำเดือนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  29 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 18 ครั้ง