logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ร่วมกับผู้นำชุมชน นำข้าวกล่อง จำนวน ๕๐ ชุด ไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-๑๙ ตามโครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ณ วัดกำแพง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

26 มิถุนายน 2563 | จำนวนเข้าชม 23 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางวัชรีย์ รวีกานต์ ธนารักษ์พื้นที่ชัย...
  เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ในรอบ 11 เดือน...
  14 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 63 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธ...
  2 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 49 ครั้ง
 • โครงการกรมธนารักษ์สานพลังช่วยเหลือชุมชนทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกา...
  เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่...
  30 มิถุนายน 2563
  จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง