logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชี้แจงสร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารระดับอำเภอ เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ชี้แจงสร้างการรับรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน/    ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารระดับอำเภอ เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ในการประชุมประจำเดือน ณ ศาลาประชาคมอำเภอสรรคบุรี โดยมีนายยุทธนา แรกขึ้น นายอำเภอสรรคบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

อัลบั้มภาพ

2 สิงหาคม 2565 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ประชุมสำนักงานเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด ตามกรอ...
  2 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 53 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบึงสำเภาต้นแบบของการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวั...
  1 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พิธีถวายเครื่...
  1 สิงหาคม 2565
  จำนวนเข้าชม 31 ครั้ง