logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดชัยนาท

อัลบั้มภาพ

24 พฤศจิกายน 2564 | จำนวนเข้าชม 41 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาทเข้าร่วมพิจารณาการกำหนดวันจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและของดีศรีท...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 27 ครั้ง
 • ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจัง...
  30 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 15 ครั้ง
 • ประชุมประจำเดือนของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  29 พฤศจิกายน 2564
  จำนวนเข้าชม 21 ครั้ง