logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ให้การต้อนรับ นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท ให้การต้อนรับ นางอัญชลี รอดผล ผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ ซึ่งเดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด งานยุทธศาสตร์ งานภารกิจประจำ และงานโครงการสำคัญ ในรอบ 11 เดือน จากนั้นได้ออกตรวจพื้นที่ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชน.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท และ ชน.95 ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

อัลบั้มภาพ

30 กรกฎาคม 2563 | จำนวนเข้าชม 37 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท พ...
  13 สิงหาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 10 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธน...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 34 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางวัชรีย์ รวีกานต์ ผู้อำนวยการสูง รักษาราชการแทน ธน...
  30 กรกฎาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 25 ครั้ง