logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

การให้บริการข้อมูลผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • ร้อยตำรวจตรีนิวัฒ เนียมมา (1-011802-1-36)
  14 มีนาคม 2561
 • โครงการบ้านธนารักษ์ กรณีซ่อมแซม/ต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ราชพัสดุ
  5 กุมภาพันธ์ 2561
 • ๑. ข้อมูลรายตัวผู้เช่า
  30 มกราคม 2561
 • ๒. สำเนาใบเสร็จ อำเภอเมืองชัยนาท
  30 มกราคม 2561
 • ๓. สำเนาใบเสร็จ อำเภอมโนรมย์
  30 มกราคม 2561
 • ๔. สำเนาใบเสร็จ อำเภอวัดสิงห์
  30 มกราคม 2561
 • ๕. สำเนาใบเสร็จ อำเภอสรรพยา
  30 มกราคม 2561
 • ๖. สำเนาใบเสร็จ อำเภอสรรคบุรี
  30 มกราคม 2561
 • ๗. สำเนาใบเสร็จ อำเภอหันคา
  30 มกราคม 2561
 • ๘. สำเนาใบเสร็จ อำเภอเนินขาม
  30 มกราคม 2561
 • ๙. สำเนาใบเสร็จ ไม่มีรายตัว
  30 มกราคม 2561
 • QR Code สำเนาใบเสร็จผู้เช่าที่ถอนเงินประกัน
  30 มกราคม 2561
 • นายวราวุธ งามสมบัติ
  25 มกราคม 2561
 • ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  10 มกราคม 2561